Studium Dominicanum prowadzone jest przez Instytut Tomistyczny (ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa).

Podejmujemy współpracę zarówno z instytucjami naukowymi, jak i formacyjnymi.

Obecnie współpracujemy z:

- Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków.

- Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii, ul. Stolarska 6/7, 31-043 Kraków;

- Wydawnictwem Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań;

- Studium Chrześcijańskiego Wschodu, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa;

- Fundacją Dominikański Ośrodek Liturgiczny, ul. Dominikańska 3/11, 31-043 Kraków;

- Parafią św. Dominika, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa;

- Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa;