STUDIUM DOMINICANUM

Szkoła Filozofii i Teologii im. Jacka Woronieckiego OP

ul. Dominikańska 2

02-741 Warszawa
budynek klasztorny, parter

SEKRETARIAT STUDIUM
(dla formy stacjonarnej i e-learningowej)

Kontakt poprzez e-mail:

e-mail: [email protected]