Studium Dominicanum, powstałe w styczniu 2013 roku z inicjatywy dominikanów z warszawskiego klasztoru na Służewie, jest szkołą filozoficzno-teologiczną dla osób świeckich (i nie tylko). Istnieje dla wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny pogłębić swoją wiedzę o chrześcijaństwie, by świadomie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.
Dwuletni kurs podstawowy obejmuje podstawy filozofii i teologii, a dla słuchaczy wyższych lat przygotowaliśmy dwuletnie kursy: biblijny i tomistyczny oraz wykłady monograficzne.

Istnieje możliwość uczestniczenia w studium w formie e-learningowej.

KIM JESTEŚMY?

Wykłady prowadzą dominikanie z Instytutu Tomistycznego oraz inni znani i cenieni wykładowcy z uczelni teologicznych w Polsce.

Grono wykładowców współtworzą m.in.:
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP
ks. dr Zbigniew Grochowski
prof. dr hab. Stanisław Judycki
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
o. dr Paweł Krupa OP
ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC
prof. KUL dr hab. Krzysztof Mielcarek
dr Danuta Piekarz
o. dr Mateusz Przanowski OP
s. mgr lic. Judyta Pudełko PDDM
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
prof. dr hab. Jacek WojtysiakDyrektor Studium:
o. dr Mariusz Tabaczek OP

Wicedyrektor Studium:
o. mgr lic. Krzysztof Ośko OP

Sekretariat Studium:
Małgorzata Kopczyńska