Studium Dominicanum, powstałe w styczniu 2013 roku z inicjatywy dominikanów z warszawskiego klasztoru na Służewie, jest szkołą filozoficzno-teologiczną dla osób świeckich (i nie tylko). Istnieje dla wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny pogłębić swoją wiedzę o chrześcijaństwie, by świadomie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata.
Dla słuchaczy pierwszego roku proponujemy podstawy filozofii i teologii, a dla słuchaczy wyższych lat seminaria oraz wykłady biblijne i tomistyczne.

KIM JESTEŚMY?

Studium Dominicanum to ludzie nauki i kultury z całej Polski, dla których triada myśl-słowo-czyn stanowi nierozerwalną całość, ale też i ciągłe wyzwanie, by pogłębiać swoją i słuchaczy tożsamość.

Grono wykładowców współtworzą m.in.:
o. dr hab. Tomasz Gałuszka OP
ks. dr Zbigniew Grochowski
prof. dr hab. Stanisław Judycki
ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
o. dr Paweł Krupa OP
ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC
prof. KUL dr hab. Krzysztof Mielcarek
dr Danuta Piekarz
o. dr Mateusz Przanowski OP
s. mgr lic. Judyta Pudełko PDDM
o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak



Dyrektor Studium:
o. dr Mariusz Tabaczek OP

Wicedyrektor Studium:
o. mgr lic. Krzysztof Ośko OP

Sekretariat Studium:
Małgorzata Kopczyńska