INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH

Zapisy na I rok zajęć Studium Dominicanum w roku 2017/2018 zostały zakończone.

Informacji o warunkach uczestnictwa w zajęciach udzielamy zainteresowanym poprzez e-mail.


CZESNE

Czesne za cały cykl wykładów, tj. od 30 września 2017 r. do 9 czerwca 2018 r., wynosi:

  • 550 zł - dla słuchaczy I roku (zajęcia w godzinach 9.00 - 18.45)
  • 500 zł - dla słuchaczy wyższych lat (zajęcia w godzinach 10.45 - 18.45)