INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH

Aby zapisać się na I rok zajęć Studium Dominicanum w roku 2017/2018, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach w poprzednich latach prosimy o zgłaszanie się wyłącznie poprzez formularz, do którego link przesłaliśmy mailem.

Informacji o warunkach uczestnictwa w zajęciach udzielamy zainteresowanym poprzez e-mail.


CZESNE

Czesne za cały cykl wykładów, tj. od 30 września 2017 r. do 9 czerwca 2018 r., wynosi:

  • 550 zł - dla słuchaczy I roku (zajęcia w godzinach 9.00 - 18.45)
  • 500 zł - dla słuchaczy wyższych lat (zajęcia w godzinach 10.45 - 18.45)
Informacje o danych do wykonania przelewu prześlemy osobom zapisanym we wrześniu.