W tym roku, po raz pierwszy, uruchamiamy możliwość uczestniczenia w Studium Dominicanum dla tych z Państwa, którzy mieszkają poza Warszawą i nie mają możliwości dojazdu na zajęcia na warszawskim Służewie.

JAK TO DZIAŁA?

Oferujemy dostęp do nagrań wykładów wygłoszonych podczas zjazdu Studium Dominicanum. Nagrania będą udostępniane w ciągu 7 dni roboczych od zjazdu. Słuchacz, po wniesieniu opłaty, ma możliwość wielokrotnego odsłuchiwania wygłoszonych wykładów. Do ich słuchania konieczny jest stały dostęp do sieci internet. Nie ma możliwości pobrania pliku z nagraniem na swoje urządzenie (komputer, telefon, tablet itp.).

ROK AKADEMICKI

Rok akademicki składa się z 14 zjazdów po 10 godzin wykładowych (tak samo jak podczas zajęć stacjonarnych). Koszt uczestnictwa w e-Studium jest taki sam i został podzielony na dwie części:

  • I semestr - od września 2017 do lutego 2018 (7 zjazdów),
  • II semestr - od marca 2018 do czerwca 2018 (7 zjazdów).

    Opłata za każdy semestr wynosi 275 zł.

    Zapraszamy do zapisania się! Zapisy pod tym linkiem.