W tym roku, po raz pierwszy, uruchamiamy możliwość uczestniczenia w Studium Dominicanum dla tych z Państwa, którzy mieszkają poza Warszawą i nie mają możliwości dojazdu na zajęcia na warszawskim Służewie.

JAK TO DZIAŁA?

Oferujemy dostęp do nagrań wykładów wygłoszonych podczas zjazdu Studium Dominicanum. Nagrania będą udostępniane w ciągu 7 dni roboczych od zjazdu. Słuchacz, po wniesieniu opłaty, ma możliwość wielokrotnego odsłuchiwania wygłoszonych wykładów. Do ich słuchania konieczny jest stały dostęp do sieci internet. Nie ma możliwości pobrania pliku z nagraniem na swoje urządzenie (komputer, telefon, tablet itp.).

ROK AKADEMICKI

Rok akademicki składa się z 14 zjazdów po 8 godzin wykładowych (tak samo jak podczas zajęć stacjonarnych). Koszt uczestnictwa w e-Studium jest taki sam jak w zajęciach stacjonarnych i wynosi 600 zł za cały rok akademicki


Zapraszamy do zapisania się! Zapisy pod tym linkiem.